ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ

ပြဒါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပြဒါးအဆိပ်တက်ခြင်းတို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းကို အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင်များ၊ သုတေသန ပညာရှင်များနှင့် အများပြည်သူများ အကြား သိရှိနားလည်မှုများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် .. “ဂျပန်-အာဆီယံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျန်းမာရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို ကျင်းပခဲ့သည်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။