အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဒါး အစီအရင်ခံစာ (၂ဝ၁၈)

UN Environment နှင့် Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP) တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် .. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဒါး အစီအရင်ခံစာ (၂ဝ၁၈) အစည်းအဝေးကို နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့တခုမှ ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီအရင်ခံစာအရ ပြဒါးနှင့်ပတ်သက်သည့် ညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်သည့် အရင်းအမြစ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

38%
တပိုင်တနိုင်ရွှေတူးဖော်ရေး (ASGM) (၈၃၇,၆၅၈ ကီလိုဂရမ်)
21%
ကျောက်မီးသွေး လောင်ကျွမ်းမှု (၄၇၃,၇၇၇ ကီလိုဂရမ်)
15%
သံသတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုများ ထုတ်လုပ်မှု (၃၂၆,၆၅၇ ကီလိုဂရမ်)
10%
ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှု (၂၃၃,၁၆၈ ကီလိုဂရမ်)
6%
ထုတ်ကုန်များမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (၁၄၆,၉၃၈ ကီလိုဂရမ်)
3%
Vinyl Chlorine Monomer (၅၈,၂၆၈ ကီလိုဂရမ်)
2%
ဇီဝလောင်စာ (၅၁,၈၆၀ ကီလိုဂရမ်)
2%
Ferrous Metals ထုတ်လုပ်မှု (၃၉,၉ဝ၃ ကီလိုဂရမ်)
1%
Chlor-alkali ထုတ်လုပ်မှု (၁၅,၁၄၆ ကီလိုဂရမ်)
1%
အမှိုက်မီးရှို့ခြင်း (၁၄,၉၄၄ ကီလိုဂရမ်)
1%
ဆီသန့်စင်ခြင်း (၁၄,၃၇၇ ကီလိုဂရမ်)
0%
ဆီနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လောင်ကျွမ်းမှု (၇,၁၃၀ ကီလိုဂရမ်)
0%
မီးသဂြိုလ်ခြင်း (၃,၇၆၈ ကီလိုဂရမ်)